МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

25 сеп 2019

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 4 (четири) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-12383/24.09.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ – 1 част

Резултати от „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ – 2 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 28 януари 2020 | 17:44