МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

17 сеп 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“
сектор „Лаборатория - гр. Варна“
- специалист VI - IV степен (ОДМВР-Силистра) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-9123/16.09.2020 г.

Състав на конкурсната комисия

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 12 ноември 2020 | 17:08