МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (СДПБЗН)

20 авг 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (СДПБЗН)

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО”
Четвърта районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението”
Сектор ,,Пожарогасителна и спасителна дейност”
- инспектор по ЗН VІ - V степен (долекарска медицинска помощ на пострадали) 5 (пет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-8577/18.08.2020 г.

Протокол за неподадени заявления за конкурса

 18 септември 2020 | 17:57