МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) БЛАГОЕВГРАД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ПЕРНИК и СДПБЗН

20 авг 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) БЛАГОЕВГРАД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ПЕРНИК и СДПБЗН

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Отдел „Превантивна и контролна дейност”
Сектор „Превантивен контрол и превантивна дейност”
Група „Превантивен контрол и защита на населението”
- инспектор по ЗН VІ - III степен (РХБЗ) - 1 (една) вакантна длъжност.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - БЛАГОЕВГРАД
Сектор „Превантивна и контролна дейност”
Група „Превантивен контрол и превантивна дейност”
- инспектор по ЗН VІ - ІV степен (РХБЗ) - 1 (една) вакантна длъжност.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Сектор „Превантивна и контролна дейност”
Група „Превантивен контрол и превантивна дейност”
- инспектор по ЗН VІ - ІV степен (РХБЗ) - 1 (една) вакантна длъжност.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ГАБРОВО
Сектор „Превантивна и контролна дейност”
Група „Превантивен контрол и превантивна дейност”
- инспектор по ЗН VІ - ІV степен (РХБЗ) - 1 (една) вакантна длъжност.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ПЕРНИК
Сектор „Превантивна и контролна дейност”
Група „Превантивен контрол и превантивна дейност”
- инспектор по ЗН VІ - ІV степен (РХБЗ) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-8583/18.08.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Място и график

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 19 октомври 2020 | 17:49