МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция “Гранична полиция“ - МВР (РДГП - Аерогари)

02 сеп 2019

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция “Гранична полиция“ - МВР (РДГП - Аерогари)

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Аерогари при Главна дирекция “Гранична полиция“ - МВР на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
СЕКТОР „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
Група „Оперативен анализ“
- разузнавач VІ - ІV степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-11895/02.09.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”   и   Допълн. към протокол рег. № 4064р-12879/11.10.2019г.

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 01 ноември 2019 | 17:31