МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

10 мар 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Варна, както следва:
Отдел „Икономическа полиция“
Сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“
началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4379/09.03.2020 г.

Удължаване на срока за провеждане на конкурс зап. рег.№ 8121К-4379/09.03.2020 г.

 14 април 2020 | 19:17