МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

08 окт 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност при Областна дирекция на МВР - Ямбол, както следва:
Районно управление – Ямбол
Участък – квартал „Райна Княгиня“
- началник на участък (КП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 88121К-12659/07.10.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Състав на конкурсната комисия

Класиране и Крайно класиране

 29 октомври 2019 | 18:05