МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

08 окт 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:
Отдел „Разследване“
1. Сектор „Разследване – Първо РУ – Пловдив“
- началник на сектор (главен разследващ полицай) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Сектор „Разследване – Четвърто РУ – Пловдив“
- началник на сектор (главен разследващ полицай) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Сектор „Разследване – РУ – Първомай“
- началник на сектор (главен разследващ полицай) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12638/07.10.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Протокол за изменение на протокол рег. № 317р-1058/17.10.2019 г.

Класиране и Крайно класиране

 21 октомври 2019 | 13:35