МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

24 сеп 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:
Районно управление – Хисаря
Група „Криминална полиция”
началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12286/19.09.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 11 октомври 2019 | 16:15