МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Враца

27 фев 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Враца

      На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
      І. ОБЯВЯВАМ конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Враца, както следва:
ОТДЕЛ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност”
Група „Престъпления против собствеността”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4111/26.02.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 12 март 2020 | 14:53