МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

21 фев 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     І. ОБЯВЯВАМ конкурс за преминаване в ръководна длъжност в дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР, както следва:
ОТДЕЛ 03
Сектор 03
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К - 3839/19.02.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 13 март 2020 | 14:11