МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Бургас

20 сеп 2019

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Бургас

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Бургас, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Бургас 
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Четвърто районно управление - Бургас - кв. „М. рудник“
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Созопол
Група „Охранителна полиция“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12285/19.09.2019 г.   и   Изм. на зап.рег. № 8121К-12285/19.09.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 10 октомври 2019 | 17:59