МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

25 сеп 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
 І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Стара Загора, както следва:
 Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Казанлък“
- началник на сектор (главен разследващ полицай) - 1 (една)вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-12393/24.09.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

Крайно класиране

 31 октомври 2019 | 14:16