МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

29 окт 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА“
- полицейски инспектор VI - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-13323/28.10.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Съобщение

Класиране и Крайно класиране

 17 декември 2019 | 16:06