МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

15 яну 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР - Пазарджик, както следва:
1. Районно управление - Пазарджик
1.1 Сектор „Охранителна полиция“
Група 02 „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък - Изток
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Пещера
2.1. Участък - Батак
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. Участък - Брацигово
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Септември
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-141/13.01.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 21 февруари 2020 | 15:58