МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ЛОВЕЧ

18 дек 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ЛОВЕЧ

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9  от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - ЛОВЕЧ
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ябланица
- инспектор VІ - V степен (ДПК и превантивна дейност) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-14428/17.12.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 21 февруари 2020 | 16:06