МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Национална полиция” - МВР

11 ное 2019

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Национална полиция” - МВР

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Главна дирекция „Национална полиция” - МВР, както следва:
ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
Сектор "Единен център за обработка на нарушения"
- полицейски инспектор VІ - І степен - 6 (шест) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-13550/06.11.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Състав на конкурсната комисия

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Уведомление

Класиране и Крайно класиране

 10 януари 2020 | 15:58