МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Столична дирекция на вътрешните работи

02 яну 2020

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
Отдел „Охранителна полиция”
1. 01 сектор „Организация на охранителна дейност”
1.1. Група „Организация и контрол на патрулно-постовата дейност”
- полицейски инспектор VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Група „Контролно-методическа дейност и превенция”
- полицейски инспектор VІ – ІІІ – 2 (две) вакантни длъжности;
2. 04 сектор „Охрана на обществения ред и оперативни обекти”
2.1. 01 група
- полицейски инспектор VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. 02 група
- полицейски инспектор VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. „Охрана на обекти на „Софийска вода“ АД“ (чл. 92 от ЗМВР) по допълнителен щат към щата на Столична дирекция на вътрешните работи
Група „Охрана на вододайни зони и съоръжения“
- полицейски инспектор VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-14586/31.12.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

График за изпит

 14 февруари 2020 | 15:10