МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Столична дирекция на вътрешните работи

02 яну 2020

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
Сектор „Специализирани полицейски операции”
1. 01 група
- разузнавач VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 02 група
- разузнавач VІ – ІІІ степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-14583/31.12.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

 18 февруари 2020 | 12:08