МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Заместник директор

                                                 Йотко Димитров Йотов

 

     Комисар Йотко Йотов е роден на 04.02.1959 г. Завършва ВСШ – МВР през 1982 година и висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, специалност „Право” - през 1991 година.
   
Постъпва на работа в Министерство на вътрешните работи на 01.11.1982 г. на оперативна длъжност в Софийско градско управление - МВР. От 1983 г. до 1994 г. заема последователно длъжностите разузнавач, старши разузнавач, инспектор, старши инспектор и главен инспектор. От 1992 г. е назначен в служба „Личен състав“ - МВР. От 1994 г. до 2016 г. заема  длъжностите началник на сектор и началник на отдел в дирекция „Човешки ресурси” - МВР.
    
От 21.06.2016 г. е заместник-директор на дирекция „Човешки ресурси”-МВР.