МВР

Дирекция "КИС"

 

25 мар 2019

Интегрираната система за видеонаблюдение на МВР бе представена на симпозиум в Дания

 
Максим Владимиров от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" представи интегрираната система за видеонаблюдение
на МВР на Симпозиума за платформи за интеграция Milestone, който се проведе от 25 до 27 март 2019 г. в гр. Копенхаген, Дания.
Симпозиумът е най-голямото годишно събитие в областта на системите за управление на видео данни и се организира от
 Milestone Systems. МВР демонстрира иновативния си подход към сигурността на граничните пунктове и големите градове,
 като показа как се комбинират видео данни от системи на различни производители.
Интегрираната система за видеонаблюдение на МВР е предназначена да анализира информация, постъпваща от различни
 източници и системи, собственост на държавни органи и на обществени организации. Анализът на данните се извършва от
централизирана платформа „Интегрирана автоматизирана система за сигурност“, която използва аналитични функционалности и
алгоритми, базирани на изкуствен интелект, като част от световната тенденция към изграждане на интелигентна градска среда.
Благодарение на усилията на екипа на ДКИС - МВР са интегрирани системи за видеонаблюдение Milestone,
Географска информационна система - ГИС (ESRI), TETRA радиокомуникации (AIRBUS), Microsoft, информационните системи за
 граничен контрол и за проверки в ШИС и редица други, чрез което значително се подобрява ежедневната оперативна работа на
структурите на МВР.

Виж презентацията тук:
https://youtu.be/X3LCdHs7g_4?t=11565
 

Проект на МВР с международен приз за специални постижения в областта на ГИС

Проектът на МВР за цялостна ведомствена Географска информационна система за криминални анализи, управление при кризи и осигуряване на обществения ред получи международно отличие на церемонията за Специални постижения в сферата на ГИС (Special Achievement in GIS (SAG) Award), провеждана ежегодно от ESRI в Сан Диего, Калифорния, САЩ. Проектът бе награден в категорията „ГИС проекти извън САЩ“ за 2018 г. Отличен е сред повече от 100 000 международни проекта.
През 2018 г. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР изпълни проект „Доизграждане на Географска информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и Географска информационна система „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.
Реализирането на проекта осигурява използване на съвременна, единна и интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи. Целевите групи на проекта са ръководството на МВР и служителите в различни структури на министерството - ГД "Гранична полиция", ГД "Национална полиция", Дирекция "Анализ и политики", Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и др.
Основното предназначение на Географската информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) е да интегрира данни за деяния, престъпления, събития и свързани с тях лица от полицейските системи за общо ползване с географски данни за населените места и за територията на страната, както и да предостави възможност за визуализиране на тези данни върху цифрова географска карта на оперативната обстановка. Системата улеснява дейностите по анализ и планиране, подпомага вземането на решение и осигурява ефективност при ежедневното управление на силите и средствата на МВР, както и при планиране на специализирани полицейски операции.
Географската информационна система за управление при кризи (ГИС УК) е предназначена да интегрира данни за характера, параметрите и въздействието на кризата върху различните обекти и инфраструктури, действията на системата за управление, на силите и средствата на МВР с географските данни за територията на страната, населението и инфраструктурите. Системата има за цел да повиши ефективността на работа на структурните звена на МВР, участващи в дейностите по прогнозиране, планиране, предотвратяване и подготовка за действие при кризи от различен характер.
Изграждането и ползването на Географски информационни системи за нуждите на МВР доказва ключовата роля и значение на геопространствените технологии в министерството и цели подпомагане на стратегическата управленска визия за осигуряване на сигурността в Република България.

15 мар 2019

Заместник-министър Милко Бернер откри традиционното изложение „SEСURITY- Защита и сигурност 2019”

Домакин на 26-я форум е Интер Експо Център

За пореден път откриваме традиционното изложение за сигурност и безопасност СЕКЮРИТИ EXPO,на което Министерството на вътрешните работи партнира от години, заяви в прриветственото си слово зам.-министър Милко Бернер. Той отбеляза, че сигурността на обществото, корпоративната и персоналната сигурност са част от приоритетите в национален и глобален мащаб. Международният тероризъм и организираната престъпност генерират нови предизвикателства пред правителствата и гражданите в сферата на системите за сигурност и безопасност. В усилията за ефективното им противодействие  на преден план излизат експертите в областта на сигурността, които с помощта на новите технологии търсят и намират нови интелигентни инженерни решения, посочи още зам.-министър Бернер.

SECURITY EXPO е платформата, която дава отлична възможност на българските и международни производители и търговци да представят цялата иновационна гама и развитие в бранша. Изложението не е само най-голямото и важно събитие в сектор сигурност и високи технологии за България, но и една от най-авторитетните изложби на Балканите за безопасност и иновации. Това е мястото, където модерните продукти и услуги се срещат с потребителите на смарт-технологиите.

В рамките на настоящото издание на SECURITY EXPO представя новите системи за видеонаблюдение, за контрол на достъпа, за гласово оповестяване, алармени системи от ново поколение, модули за пожарогасене в товарни електромобили, детектори за наркотици и взрив, решения срещу обир на банкомати, които покриват всички аспекти на физическата охрана. На втората конференция  SECURITY OF DIGITAL PAYMENTS, организирана от Интер Експо Център, ще бъдат илюстрирани и възможностите за сигурни дигитални плащания. В изложението се включват водещи компании в сектора на сигурността, видеонаблюдението, контролът на достъп, пожарогасенето и пожароизвестяването, които представят близо 100 световни марки и продукти. Министерството на вътрешните работи се представя  от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и  Дирекция Комуникационни и информационни системи”. SECURITY EXPO се организира традиционно от Интер Експо Център и Българската търговско - промишлена палата с подкрепата и на  Столична община.

06 мар 2019

Проект на МВР бе отличен в конкурса „ИТ проект на годината“ 2018

Наградата е в категория „Централна администрация“ за проекта ГИС „Визуализация на данни от АИС на МВР” и ГИС „Управление при кризи”, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“

 

Проект на Министерството на вътрешните работи е сред отличените най-значими ИТ проекти в България за 2018 г. В 15-ото издание на конкурса „ИТ проект на годината“ се включиха 24 кандидатури, девет от които се състезаваха в публичната сфера и 15 – в частния сектор.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ получи награда в категория „Национални ИТ проекти, реализирани в публичния сектор“, подкатегория „Централна администрация“, за осъществяването на проекта „Доизграждане на Географска информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и Географска информационна система „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Отличието е признание за усилията на служителите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР за осигуряване използването на съвременна единна интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи. На официалната церемония, състояла се на 19 февруари, наградата получи директорът на дирекцията Младен Петров. Тя бе връчена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков.

 

Основните цели на проекта, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, са осигуряване на интегрирана ГИС платформа за подпомагане дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедствия, която да е изключително оперативно съвместима, за да интегрира разнообразни източници на данни и да обезпечи информационно служителите на министерството при изпълнението на множество различни функции и процеси. С реализация на проекта МВР прави съществена крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на министерството, като прилага на практика съвременните геопространствени технологии за интегриране на различни данни, приложения и ресурси в обща платформа.*** Фотограф: Александър Главчев, ICT Media

21 фев 2019

Девет нови мобилни технически работилници осигури МВР за поддръжка на системата за комуникация TETRA

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект „Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българските външни държавни граници“, финансиран от ЕС по Механизма за спешно подпомагане на фонд „Вътрешна сигурност“.

Деветте нови автомобила са обособени като мобилни технически работилници с повишена проходимост. Те са снабдени с всички необходими инструменти и оборудване за поддръжката мрежовите елементи от TETRA системата, която е основна за комуникация на служителите на МВР в районите на външните за ЕС граници. Своевременната поддръжка, която осигурява надеждност и непрекъснатост на работата на системата, изисква бърз достъп през труднопроходими трасета до труднодостъпни райони с възможност за пренасяне на обемисти товари и модули.

Мобилните работилници ще бъдат използвани  в дейността на дирекция "Комуникационни и информационни системи", която осигурява функционирането на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР.

От месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи е ангажирано с изпълнението на проекти, финансирани от ЕК по Механизма за спешно подпомагане в област „Вътрешни работи“ на обща стойност 160 млн. евро. По  фонд „Вътрешна сигурност“ се финансират дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителен брой гранично-полицейски служители, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи

20 фев 2019

Контакти