МВР

Дирекция "КИС"

 
  

 

Функции на ДКmvr-dcisИС

 

  

Дирекция „Комуникационни и информационни системи” е структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи