МВР

Дирекция "КИС"

 

18 юни 2019

Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата „Европейската критичната инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи” при МВР изпълни проект за „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата „Европейската критичната инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово”.

Проектът се реализира по Фонд „Вътрешна сигурност”, приоритетни оси „Рискове и кризи”. Доизграждането на системите за ранно предупреждение е с цел превенция, защита и сигурност на европейските граждани на определената територия.

 

Обхват на проекта – територията на градовете Стара Загора и Гълъбово

Общата стойност на проекта е 2875025,11 лв. 

Срок за изпълнение 24 месеца.

 

Резултати от проекта:

  • Изградени сиренни системи на територията на градовете Ст. Загора и Гълъбово;
  • Успешно проведени тестове за проверканафункционалнитевъзможностии интегрирането на двете сиренни системи към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО);
  • Защита на обектите от критичната инфраструктура чрез осигурена възможност изгражданите Локални системи за оповестяване в обекти по чл.35 от Закона за защита при бедствия да се интегрират им към националната система;
  • Реализирани тренировки на сиренните системи и системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт;
  • Проведени обучения на служители от МВР за работа със сиренната система като „оператори“, „администратори“ и „специалисти техническа поддръжка“ и обучение на служителите от областната и общинските администрации на двата града относно ранното предупреждение и оповестяване и защитата на критичната инфраструктура.

 

            Постигнати индикатори на проекта и фонд „Вътрешна сигурност“:

  • Процентно увеличение на населението с възможност за оповестяване и получаване указания на живо в рискова и кризисна ситуация чрез системите за ранно предупреждение и оповестяване, свързани с ЕКИ за дейност 5 2,4 %, с което населението за страната с възможност за оповестяване е 38,09%;
  • Брой обучени служители: за работа като „оператори“ – 31, като „администратори“ – 4, като „специалист техническа поддръжка“- 8, общо за работа със сиренната система - 43; обучени служители от областната и общинските администрации -
  • Брой проведени тренировки на системите за информираност на населението след интегрирането им към националната система за дейност 5 – 5 броя тренировки.
  • Брой на механизмите, създадени и/или усъвършенствани с подкрепата на фонда за улесняване на защитата на критичната инфраструктура от държавите членки във всички сектори на икономиката - общ индикатор за дейност 5 – разработени са 6 броя механизми.

 

Стартира проект за доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване при извънредни ситуации

Проектът се изпълнява от Дирекция „Комуникационни и информационни системи” при МВР и се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност“

 
„Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на Европейската критична инфраструктура“ е проект целящ превенция, защита и сигурност на европейските граждани на територията на  Стара Загора и  Гълъбово.   Зам.-министър Милко Бернер откри началната пресконференция по проекта и отбеляза, че с изпълнението му  ще се запълнят отдавна идентифицирани проблеми, свързани със системите за ранно оповестяване в двата града. Целта е  осигуряване на ранно оповестяване на органите на местната власт, населението и координация на структурите за реагиране, допълни зам.-министър Бернер. В случаи на опасност или възникване на бедствия, кризи и инциденти и в обекти от критичната инфраструктура, гражданите ще бъдат своевременно оповестени чрез акустични сигнали и гласова информация с указания за поведение и действия, уточни директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” Младен Петров.

Проектът е на обща сума  2 875 025 лева, а продължителност му  24 месеца.

Официални гости на събитието бяха зам.-областният управител на Стара Загора Петя Чакърова, старши комисар Красимир Шотаров, зам.-директор на ГД ПБЗН, комисар Стоян Колев, директор РДПБЗН Стара Загора, Цветомир Цеков, директор на ДНС 112, Николай Николов, отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи при Община Стара Загора и Емил Ботушаров, управител на „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, фирмата изпълнител на проекта.

10 май 2019

Интегрираната система за видеонаблюдение на МВР бе представена на симпозиум в Дания

 
Максим Владимиров от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" представи интегрираната система за видеонаблюдение
на МВР на Симпозиума за платформи за интеграция Milestone, който се проведе от 25 до 27 март 2019 г. в гр. Копенхаген, Дания.
Симпозиумът е най-голямото годишно събитие в областта на системите за управление на видео данни и се организира от
 Milestone Systems. МВР демонстрира иновативния си подход към сигурността на граничните пунктове и големите градове,
 като показа как се комбинират видео данни от системи на различни производители.
Интегрираната система за видеонаблюдение на МВР е предназначена да анализира информация, постъпваща от различни
 източници и системи, собственост на държавни органи и на обществени организации. Анализът на данните се извършва от
централизирана платформа „Интегрирана автоматизирана система за сигурност“, която използва аналитични функционалности и
алгоритми, базирани на изкуствен интелект, като част от световната тенденция към изграждане на интелигентна градска среда.
Благодарение на усилията на екипа на ДКИС - МВР са интегрирани системи за видеонаблюдение Milestone,
Географска информационна система - ГИС (ESRI), TETRA радиокомуникации (AIRBUS), Microsoft, информационните системи за
 граничен контрол и за проверки в ШИС и редица други, чрез което значително се подобрява ежедневната оперативна работа на
структурите на МВР.

Виж презентацията тук:
https://youtu.be/X3LCdHs7g_4?t=11565
 

25 мар 2019

Контакти