МВР

Дирекция "КИС"

 

Директор

Младен Динов Петров

Директор - Младен Динов Петров


Роден на 17.09.1970 г. в Нови Пазар.

Образование

  • Магистър по Свързочни войски - радио и релейни средства за свръзка - Висше военно общовойсково училище "Васил Левски" - Велико Търново, 1994 г.
  • Business Competence level C:  Leadership, Human resources management, Leadership - practical application - European Business Competence, 22.01.2016 г.
  • Стратегически курс за ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана, Военна академия "Г. С. Раковски", 29.06.2018 г.


Професионална кариера

В МВР е от 1994 г.

Заемани ръководни длъжности:

  • 2007 - 2009 г. – началник на група в Дирекция "Свръзки";
  • 2009-2012 г. – началник на отдел в Дирекция "Комуникационни и информационни системи";
  • 2012 г.-2015 г.  – заместник-директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР;
  • от  03.08.2015 г. – назначен на длъжност ВПД Директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" – МВР;
  • от 09.2016 г. -  назначен на длъжност Директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" – МВР;