МВР

Дирекция "КИС"

 

Заместник-директор

Момчил Йорданов Неджин

зам.-директор Неджин


Роден на 28.11.1971 г. в град София

Образование

 

 • Магистър - Съобщителна и осигурителна техника и системи - Висше военно общовойсково училище "Васил Левски" - Велико Търново, 1994 г.;
 • Обучение - курс по цифрови комуникации в съответствие със стандартите на НАТО през 2004 г. във Военна академия "Г. С. Раковски";
 • Преминато обучение за радиокомуникационно оборудване във Република Финландия, Република Ирландия и Словашка Република.
 • Стратегически курс за ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана, Военна академия "Г.С.Раковски", 26.06.2020 г.

 

Професионална кариера

В МВР е от 1994 г.

Заемани ръководни длъжности:

 • 15.03.1999 г. - 30.09.2000 г. – началник група в Служба "Свръзки";
 • 01.10.2000 г. - 09.08.2009 г. – началник на група в Дирекция "Свръзки";
 • 10.08.2009 г. - 12.05.2013 г. – началник на сектор в Дирекция "Комуникационни и информационни системи";
 • 13.05.2013 г. - 14.11.2016 г. – началник на отдел "Специализирани комуникационни и информационни системи" при Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР;
 • от  15.11.2016 г. – заместник - директор на Дирекция "Комуникационни и информационни системи" – МВР.

 

Награди

 

 • Почетен знак на МВР ІІІ степен - 2011 г.;
 • Почетен знак на МВР  ІІ степен - 2014 г.