МВР

Дирекция "КИС"

 

21 януари 2021

Покана за заключителна конференция

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР Ви кани да вземете участие в организирана от нас заключителна конференция във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05SFOP001-2.022-0001-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по процедура BG05SFOP001-2.022 с наименование „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА, ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Основната дейност по проекта е разработване и внедряване на информационна система за управление на ресурсите (ERP) в Министерство на вътрешните работи и обучение потребителите за работа с нея.

Целта на заключителната конференция е да предоставим повече информация за реализирането на дейностите по проекта, проведеното обучение на служителите на МВР и да отговорим на поставени от Вас въпроси.

Заключителната конференция ще се проведе онлайн на 22.01.2021 г. от 09:00 ч. през платформа WebEx, която ще бъде отворена за включване в 8:55 ч. на 22.01.2021.

При проявен интерес можете да се включите на адрес:

https://meetingsemea38.webex.com/meetingsemea38/j.php?MTID=m7bdb34df893589436214a8182d925a2a

 

Лице за контакти за техническа помощ: Ивалин Илиев, тел. 2-40-77, e-mail: [email protected].


Изображения

 21 януари 2021 | 15:56