МВР

Дирекция "КИС"

 

04 февруари 2021

Откриваща пресконференция по проект, финансиран по НФМ 2014-2021.

Проектът продължава изпълнението на приоритетните цели на МВР за развитие на общата комуникационна свързаност на служителите в министерството.
Ръководителят на проекта и директор на ДКИС - МВР - г-н Младен Петров представи основните дейности, цели и очаквани резултати.
Събитието се проведе онлайн през платформа WebEX. Гости на нашата пресконференция бяха представители на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 в лицето на г-жа Йоланта Шопова, на Централното координационно звено към Министерски съвет, на Програмния оператор за Програма „Вътрешни работи“ и на структури на МВР, ангажирани в работата по проекти.
Подробна информация за събитието се намира на https://mvr.bg/rkimvrnfm в секция Новини.
Изображения

 16 февруари 2021 | 09:24