МВР

Дирекция "КИС"

 

19 януари 2021

Втора онлайн среща на партньорите по проект „Технологии за реагиране при спешни случаи на заразяване с патогени”

Втора онлайн среща на партньорите по проект „Технологии за реагиране при спешни случаи на заразяване с патогени” (PathogenContaminationEmergencyResponse Technologies (PathoCERT)), договор № 883484 се проведе на 13,14 и 15 януари 2021 г. с водещ партньор Центърът за върхови постижения на KIOS  и международен консорциум от 23 партньори. Съгласно дневния ред срещата се проведе в три модула в двучасовия диапазон от 9:00 ч. до 11:00 ч. българско време. По време на срещите бе обсъден напредъка и изпълнението на дейностите, както и последващите задачи и действия за постигане целите на проекта.


Изображения

 19 януари 2021 | 16:14