МВР

Дирекция "БДС"

 

СЪОБЩЕНИЕ до НИКОЛАЙ ВАНКОВ ГИЦОВ

10 сеп 2019

СЪОБЩЕНИЕ до НИКОЛАЙ ВАНКОВ ГИЦОВ

На основание чл. 61 ал. 3 вр. ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена заповед с номер № 2019003784 от 05.07.2019 г. на ЗА Директор на дирекция „Български документи за самоличност”.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в дирекция „Български документи за самоличност”, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 (гише № 19, понеделник и четвъртък от 10.00 до 11.00 часа) или в секторите/отделите „Български документи за самоличност” при ОДМВР/СДВР. 10 септември 2019 | 14:00