МВР

Дирекция "БДС"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Григоров Тодоров

20 ное 2019

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Григоров Тодоров

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че от дирекция „Български документи за самоличност” е изгответо уведомително съобщение.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от уведомително съобщение (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в дирекция „Български документи за самоличност”, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 (на гише за предоставяне на информация в салон за обслужване на граждани: понеделник и четвъртък от 10.00 до 11.00 часа) или в отдели/сектори „Български документи за самоличност” при СДВР/ОДМВР.

 20 ноември 2019 | 11:58