МВР

Дирекция "БДС"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Богдана Николова Тодорова

20 ное 2019

СЪОБЩЕНИЕ до Богдана Николова Тодорова

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че от дирекция „Български документи за самоличност” е изгответо уведомително съобщение.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерена на постоянния Ви адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от уведомително съобщение (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в дирекция „Български документи за самоличност”, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 (на гише за предоставяне на информация в салон за обслужване на граждани: понеделник и четвъртък от 10.00 до 11.00 часа) или в отдели/сектори „Български документи за самоличност” при СДВР/ОДМВР.

 20 ноември 2019 | 12:25