МВР

Дирекция "БДС"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Анатоли Димитров Ангелов

25 ное 2019

СЪОБЩЕНИЕ до  Анатоли Димитров Ангелов

На основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че e издадена заповед № 2019004532 от 13.08.2019 г. на директор на дирекция „Български документи за самоличност”.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на посочения от Вас адрес.

Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в дирекция „Български документи за самоличност”, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 (на гише за предоставяне на информация в салон за обслужване на граждани:  понеделник и четвъртък от 10.00 до 11.00 часа) или в отдел/сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР/СДВР.

 25 ноември 2019 | 13:22