МВР

Дирекция "БДС"

 

За контакт:

Дирекция "Български документи за самоличност" - МВР

адрес:

1202 София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48

електронна поща:

[email protected]

телефон:

02/982-39-94