МВР

Дирекция "БДС"

 

За контакт:

Дирекция "Български документи за самоличност" - МВР

адрес:

1202 София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48

Работно време: от понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа

електронна поща:

[email protected]

телефон:

02/982-39-94