МВР

Дирекция "БДС"

 
  • Издаване на лична карта на български граждани
  • Издаване на паспорт на български граждани
  • Издаване на СУМПС
  • Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност    при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
  • Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България
  • Най-често срещани въпроси и отговори