МВР

Дирекция "БДС"

 

        
  
Плащане по банков път

                Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ на чужденец получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут /КЧХУ, УПЧПУ, КБ, УПБ, КЧХС, УПЧХС/. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за КБ и УПБ едно банково нареждане, за КЧХС и УПЧХС – друго банково нареждане, както и КЧПУ и УПЧПУ в друго банково нареждане).