МВР

Дирекция "БДС"

 

Административно обслужване

 • Административни услуги
  Издаване на лична карта
  Издаване на паспорт
  Издаване на СУМПС
  Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
  Издаване на български документи за самоличност с предоставена особена закрила от Република България
  Описания на дейности по предоставяне на административни услуги
  Description of the procedure for the provision of the administrative services  

  Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР

  Допълнителна информация
  -образци и формуляри 
  -такси
  Други

 • Административни санкции

         Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР

         Административни нарушения и наказания по ЗБЛД мерки по ЗБЛД, налагани от МВР