МВР

Дирекция "БДС"

 

Условия и ред за издаване на СУМПС

 

    При подмяна на СУМПС поради изтичане срока на валидност и при заплатена такса за обикновена услуга, можете да подадете заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС в РУ на МВР при СДВР/ОДМВР  по Вашия постоянен адрес.  Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

 

    Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к. 1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]