МВР

Дирекция "БДС"

 
       
РАБОТНО ВРЕМЕ

от

понеделник до петък 
АДМИНИСТРАТИВЕН  АДРЕС


Дирекция
„Български документи за самоличност“от 08.30 ч. до 17.30 ч.


гр. София -1202

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48