МВР

Дирекция "БДС"

 

   

Препоръчваме на гражданите да използват портала за електронни административни услуги на МВР, за подаване на заявления за издаване на лични карти и паспорти, при спазване на съответните условия за предоставяне на услугата.

СЪОБЩЕНИЕ

От 13:00 ч. до 13:30 ч. (всеки работен ден) временно ще се преустановява работата на гишетата в салона за административно обслужване
 на граждани, находящ се на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, с цел извършване на дезинфекция на гишетата – разграничителни стъкла, плотове, дръжки на врати и др
.