МВР

Дирекция "БДС"

 

   


   Във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение и предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, призоваваме гражданите при възможност да използват електронните административни услуги на МВР!