МВР

ОД Бургас

 

Техническо тестване на системата за ранно предупреждение на 10.06.2021 г.

10 юни 2021

На 10.06.т.г. /четвъртък/ от 11.00 на територията на Царево, Ахтопол и с. Лозенец ще се проведе техническо тестване на системата за ранно предупреждение и оповестяване в случай на пожари в трансграничния регион с Република Турция. За целта ще бъде задействана сиренната система, като ще се излъчат гласови съобщения – част от провеждано трансгранично учение „Горски пожар“, в което участват различни институции и експерти.

 10 юни 2021 | 10:15