МВР

ОД Бургас

 

Съобщение на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Бургас

03 юни 2019

На осн. чл.61 ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Бургас съобщава, че с писмо с рег.№769000-9563/13.05.2019 год. на началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР Бургас е възобновено административно производство във връзка с издадено свидетелство за управление на МПС. Съгласно чл.34 ал.1 и ал.3 от АПК в седемдневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение Юсеин Мемет Тюлеолу, като страна в административното производство има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

 06 юни 2019 | 16:03