МВР

ОД Бургас

 

Съобщение за Емануел Валентинов Миланов

07 яну 2021

На основание чл.18а ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Областна дирекция на МВР Бургас съобщава на Емануел Валентинов Миланов, че е издадено Решение УРИ 251000-21267/17.11.2020г. по описа на ОДМВР Бургас по повод подадено от него искане вх. № 244005-22/21.09.2020г. по описа на ОДМВР- Благоевград.

Същото може да бъде получено в ОДМВР Бургас на адрес гр. Бургас ул.“Христо Ботев“ №46.

На основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД, решението подлежи на оспорване пред Административния съд по постоянен адрес на заявителя по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването му.

На основание чл.56, ал.8 от ЗЗЛД, заявителят има право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

 07 януари 2021 | 14:15