МВР

ОД Бургас

 

Съобщение до Красимир Павлов Павлов от гр. Бургас

06 яну 2020

На осн. чл.18 а ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Областна дирекция на МВР Бургас съобщава, че с писмо с рег.№251000-28284/23.12.2019 год. на директора на ОДМВР Бургас е възобновено административно производство във връзка с издадено свидетелство за управление на МПС. Съгласно чл.34 ал.1 и ал.3 от АПК в седемдневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение Красимир Павлов Павлов, като страна в административното производство има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

 07 януари 2020 | 10:44