МВР

ОД Бургас

 

Симулативна тренировка по сценарий за получен сигнал за открито самоделно взривно устройство в у-ще "Георги Бенковски"

11 апр 2018

 Симулативна тренировка на учениците и персонала от основно училище „Георги Бенковски” в к-с „Зорница” по сценарий за получен сигнал за открито самоделно взривно устройство / СВУ/ в сградата на учебното заведение, ще се проведе утре - 12.04.т.г. от 12.00 ч. 

В занятието по противодействие на тероризма ще се включат представители на различни звена от вътрешното ведомство, Единен европейски телефон за спешни повиквания 112, Отдел „Управление при кризи и охрана масови мероприятия“ на Община Бургас, Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас и други, като е предвиден следния сценарий :

         1. Охранителят на учебното заведение установява, че във фоайето на училището има раница, съдържаща съмнителен предмет / вероятно самоделно взривно устройство/. Той незабавно уведомява директора на училището, в което към момента се провеждат учебни занятия с ученици от 1 до 7 клас.

         2. Директорът своевременно подава сигнал на тел. 112, като се задейства „Плана за сигурност“ на учебното заведение. Разпорежда се незабавна евакуация на учениците, педагогически персонал, помощния персонал и всички лица, които към момента се намират в сградата / евентуално родители/.

         3. В резултат на подадения сигнал са уведомени служителите на Пето РУ - Бургас, РЗ ПБЗН, ЦСМП Бургас, Отдел „Управление при кризи и ОМП“ на Община Бургас. Приведен в действие е Плана за действие в кризисни ситуации на ОДМВР – Бургас.

         4. На място пристигат екипи от служители от Пето РУ – Бургас, които отцепват района на училището и създават КПП / контролно пропускателен пункт/  за недопускане преминаването на МПС и граждани, което би застрашило тяхната сигурност. Съдействат на персонала при евакуацията на намиращите се в сградата лица.

         5. Извършва се цялостна проверка на сградата /от персонала на учебното заведение/, за наличието на останали лица, които не са били евакуирани.

         6. В организирания временен медицински пункт се оказва долекарска помощ на евентуално пострадали при евакуацията.

         7. На място пристигат екипи на РЗПБЗН, ЦСМП Бургас и други допълнителни сили на ОДМВР – Бургас, с готовност за действие при необходимост.

         8. На място пристигат екипи на СОБТ - МВР за обезвреждане на СВУ.

                   - Служителите се екипират на място;

                   - Предприемат действия по извличане на СВУ на безопасно място за контролирано взривяване на откритото СВУ;

                   - Предприемат действия по контролирано взривяване на откритото СВУ;

                   - Извършват проверка на резултата, като по тяхна преценка е възможен втори контролиран взрив.

                   - Докладват за обезопасяването на СВУ.

         9. След обезвреждането на СВУ служители на Сектор СПС при ОДМВР – Бургас извършват повторна проверка на цялата за наличието на други съмнителни предмети и евентуално наличие на друго/и СВУ.

         10. В сградата не са открити СВУ.

 

         По време на симулативната тренировка няма да се допуска движение и паркиране по улицата, преминаваща покрай двора на училището в отсечката от Майчин дом до бл. 75 в к-с.“Зорница“, освен за автомобилите на РЗПБЗН и ЦСМП Бургас. Ето защо, ви призовавам към предварително оповестяване на предстоящото учение, с цел осуетяване на възможна паника и стрес в живеещите и гостите на Бургас!

Тренировката ще е отворена за представителите на медиите, които обаче е нужно да съобразяват поведението си с инструкциите на ръководителя на мероприятието!  

 

 11 април 2018 | 16:50