МВР

ОД Бургас

 

Днес ще се проведе брифинг във връзка с проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион – предотвратяване на пожари”

15 окт 2020

Днес от 11.00 ч. в бургаския хотел „Мираж” ще се проведе брифинг във връзка с реализирането на проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион – предотвратяване на пожари”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е по приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.1 – предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион. Изпълнява се от Дирекция „Комуникационни и информационни системи” – МВР съвместно с Дирекция за управление на горите – Визе, Република Турция.

 15 октомври 2020 | 09:30