МВР

ОД Бургас

 

ГРАЖДАНИ,

УЧАСТНИЦИ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ,

ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ

ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВАТА

СПАЗВАЙТЕ СТРОГО ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПРАВИЛА!

 

 

  • не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж    
  • не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж    
  • недопускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно,складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях.не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите.    
  • спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата    
  • не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки    
  • абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата    
  • поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти    
  • сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж

При пожар веднага съобщете на ТЕЛЕФОН 112, след което незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди или съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.
..............................................................................

„АЛО, ИЗМАМИТЕ” ОТНОВО ЗАЛИВАТ БУРГАСКИ РЕГИОН – БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Поредна вълна на телефонни измами залива от дни целия Бургаски регион, като само за последната седмица нови пет пенсионери станали жертва за общо 15 539 лв. и 210 гр. златни накити по класическия механизъм за телефонни измами «оказване на съдействие на полицейски служители при задържането на телефонни измамници».
 Благодарение адекватните реакции на банкови служители от Карнобат и Несебър са предотвратени две измами – в първия случай за 17 000 лв., а във втория – за над 50 000 лв. Характерното и в двата случая е, че възрастните хора съзнателното искали да изтеглят спестяванията си, убедени от непознатия телефонен глас, че чрез даването на парите ще подпомогнат полицаите при задържането на престъпниците. Според криминалистите от Районно управление – Несебър, разговаряли с подведения 69 годишен пенсионер, позвънилия му мним полицейски началник с вдъхващ доверие глас разяснил, че е от особена важност да бъдат изтеглени близо 50-те хиляди лева, тъй като тази парична сума щяла да прикове вниманието на измамниците и те да бъдат задържани от служителите на реда. Бдителните банкови служители от несебърския клон на „Пощенска банка” обаче се досетили, че вероятно се касае за телефонна измама и се обадили на оригиналните полицейски служители. Много време било необходимо за да повярва 69 годишния пенсионер, че добрите му намерения нямало да се увенчаят с положителен край.
Припомняме, че при схемата «оказване на съдействие на полицейски служители при задържането на телефонни измамници”, възрастния човек получава телефонно обаждане / или на стационарния или на мобилния си телефон/ от непознат глас, който го заплашва с нанасяне на телесни повреди и заплахи за живота и здравето му. След неколкократни подобни обаждания, целящи да стресират пенсионера, по телефона му звъни втори непознат, представящ се за полицейски служител на ръководна позиция. Същият заявява, че е възможно възрастния човек да е жертва на телефонни измамници, като в района са разположени полицейски служители, ангажирани в специализирана полицейска операция за задържането на престъпниците. В хода на разговора „мнимия полицейски шеф” заявява на пенсионера, че е необходимо без притеснение да предостави наличните парични средства или ценните вещи / в повечето случаи се иска същите да бъдат хвърлени през балконите на жилищата/, уверявайки го, че след задържането на телефонните измамници, парите и ценни вещи ще им бъдат върнати лично от полицейски началник, като ще бъдат отличени и с награда от Министъра на вътрешните работи. Непосредствено сред прекъсване на телефонната връзка пенсионерът отново получава телефонно обаждане от непознат, който чрез една от класически схеми за осъществяване на телефонни измами :  
- Катастрофа с жертва, предизвикана от близък роднина, който е задържан в ареста и за освобождаването му е необходима крупна сума пари
- Болен от / свински, птичи грип, ебола или друга актуална болест/ близък роднина, който е настанен в болнично заведение и за спасяването му е необходима скъпоструваща ваксина
- Настъпила трудова злополука / гръмнал бойлер или друг електроуред / възникнал пожар или взривена бомба, при който инцидент е пострадал тежко близък роднина. За да се извози в специализирана столична болница с хеликоптер и да се предприемат оперативни действия е необходима крупна сума пари
- Пътен инцидент, при който на близкия роднина са засегнати крайниците. За оперативната намеса и поставянето на златни пирони е необходима крупна сума пари или ценности
- За отпускане на допълнителни пари към пенсията / помощ за закупуване на лекарства / енергийна помощ / друг тип социално подпомагане е необходимо крупната сума пари или ценности да се предоставят на мнимия служител на „Социални грижи” или „Пенсионното” за да може възрастния човек да попадне в графа „крайно нуждаещ се”
- Освобождаване на колетна пратка от чужбина, съдържаща валута в  големи размери, скъпоструващи лекарства или ценни предмети
- Осъществяване на изгодна сделка от близък роднина по закупуването на климатици, електроуреди и др. от голям търговски обект и др.,
го приканва да даде пари или ценни вещи. По време на телефонната измама възрастния човек непрекъснато разговаря по телефона, като не му се дава възможност да се свърже със свои роднини и да им съобщи за проблема. Възможно е да се поиска от пенсионера да изтегли и спестените си пари от банков клон, поради което с банковите служители също се провеждат превантивни срещи за засилване на бдителността им по отношение на възрастни хора внезапно изтеглящи всичките си пари.
ОДМВР – Бургас призовава за пореден път гражданите да проведат разговори със свои роднини в третата възраст, на които да се обясни, че търсенето на съдействие се осъществява преди всичко на тел. 112 или от близки, на които имат доверие. От изключителна важност е да се обсъдят различните механизми за телефонни измами, като се наблегне на добилия популярност в последно време „оказване на съдействие на полицейски служители при задържането на телефонни измамници, чрез предоставянето на наличните парични суми и ценни вещи, които впоследствие да бъдат върнати”.
Припомняме, че в Бургаски регион се води изключително активна превантивна кампания за предпазване на населението от телефонни измами, като в мероприятието, осъществявано със съдействието на Община – Бургас, се включват, както районни инспектори от полицейските управления, така и служители от структурите на „Икономическа” и „Криминална полиция”. Провеждат се станалите традиционни срещи по пенсионерски клубове и сдружения, на които изрично се обясняват още веднъж класическите схеми за осъществяване на телефонни измами. Разпространяват се превантивни листовки с най-честите случаи на телефонни измами, но ОДМВР – Бургас разчита и на хората в активна възраст да проведат разговори, както с възрастните си роднини, така и с подрастващите, с цел да ги предпазят от осъществяване на телефонни измами.

 

..............................................................................

 

ВНИМАНИЕ !!!
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН.


В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на опасността от възникване на пожари. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите възли в структурата на отопление се оказват коминните тела, а именно: нередовното им почистване от насъбралите се сажди, неефикасна, а в някои случаи дори и липса на замазка, както и не на последно място облицоването им с горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в жилищата.
Затова сeга, в началото на отоплителния сезон не е лошо да си припомним тези важни за нашата сигурност правила:
За ползвателите на печки с твърдо гориво.
1.Да бъде изправна и коминът да е почистен.
2.Да се монтира върху негорима подложка.
3.Да отстои на минимум 0,8 м. от горими предмети и материали.
4.Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.
5.Горяща да не се оставя без наблюдение.
 За ползвателите на електрически печки.
1.Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки.
2.Ел.печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.
3.Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение.
4.Да се извърши проверка отговаря ли ел.инсталацията на инсталираната мощност.
5.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.
 За ползвателите на газови печки и уреди.
1.Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.
2.Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са монтирани до източник на топлина.
3.Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.
4.Да се проверява редовно редуцир вентила.
И не забравяйте в случай на възникване на пожар незабавно се обадете на телефон 112 и подайте точен адрес и информация за пожара.