МВР

ОД Бургас

 

Търгове

               8121з-542
               8121з-868-17.08.2020 Заповед за определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване