МВР

ОД Бургас

 

Миграция

Сектор "Миграция" към ОДМВР Бургас

адрес: гр. Бургас  8000,  ул. “Перущица” № 63, к-с "Лазур"

Началник сектор "Миграция"  Ивелина Михова

приемен ден: четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.

тел.: 056/856 809, 056/856 557 факс: 056/856 188
 
тел.: 056/856 391  - гишета

 
1. Нормативна база

2. Тарифа 4

 

3. Предоставяне право на пребиваване по реда на ЗЧРБ

 

4. Регистрация за пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

 

5. Издаване на български лични документи на пребиваващи в страната чужденци и граждани на ЕС

6. Заверка на покана декларация за посещение на чужденец в Република България