МВР

ОД Благоевград

 

Места за контрол по СПО „широкообхватен контрол” за времето от 01.09 до 30.09.2018 г.

29 авг 2018

ОДМВР/ГПП

Дата

Време

Пътен участък /
Населено място, улица

Контролирани показатели

1.

Сектор „Пътна полиция”

04.09.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

ПП1Е79 КПП Бело поле

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

2.

Сектор „Пътна полиция”

05.09.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

Гр.Благоевград, ул.Ал.Стамболийски

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

3.

Сектор „Пътна полиция”

12.09.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

ПП1Е79 КПП Бело поле

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

4.

Сектор „Пътна полиция”

13.09.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

Гр.Благоевград, Бул.Св. Кирил и Методий

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

5.

Сектор „Пътна полиция”

26.06.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

ПП1Е79 РПС Полигона

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

6.

Сектор „Пътна полиция”

27.06.2018 г.

10.00 -12.00 ч.

Гр.Благоевград, Бул.Св. Димитър Солунски

Нарушения по ЗДвП, КЗ и НК

 29 август 2018 | 11:34