МВР

ОД Благоевград

 

В ход е специализирана полицейска операция с основна насоченост към осигуряване на безопасността на пешеходците

За повишаване на безопасността на движението по пътищата и ограничаване на предпоставките за настъпване на ПТП, в периода от 15.10.2021 г. до 24.10.2021 г. се провежда специализирана полицейска операция, чиято основна цел е осигуряване на безопасността на пешеходците. От полицейските служители ще се осъществява контрол за внезапно навлизане и неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци, преминаване на пешеходци на забраняващ сигнал на светофарните уредби, пресичането на нерегламентирани места, както и неосигуряване на предимство на пешеходци от водачи на ППС. В хода на операцията ще бъде извършен оглед на пътната мрежа, като при констатирани  недостатъци –липса или деформирани пътни знаци, а също и липсваща или неясна пътна маркировка ще се изготвят писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя. Особено внимание ще бъде обърнато на инфраструктурата, касаеща пешеходното движение в района на обозначени пешеходни пътеки – наличие на пътни знаци, ясно различима пътна маркировка и наличие на достатъчна осветеност, чрез подходящо улично осветление.

От 11 до 17 октомври бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите. Проверките се осъществяваха от смесени екипи – на Пътна и Охранителна полиция и на служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.  Основното, за което се следеше е спазване на времето за почивка, недопускане на претоварване на товарните автомобили, спазване на скоростните режими и недопускане на управление след употреба на алкохол или наркотични вещества. В хода на операцията, на терторията на област Благоевград бяха проверени 126 товарни автомобила с констатирани 26 нарушения и 24 автобуса с установени 8 нарушения.


18 окт 2021

Нова мобилна криминалистическа лаборатория за експертите на ОДМВР-Благоевград

ОДМВР-Благоевград бе избрана да получи една от 6-те нови мобилни криминалистически лаборатории, предназначени за употреба по направление експертно-криминалистическа дейност с оглед обезпечаване участието на служителите в действия по разследването, свързани с откриване, фиксиране, изземване, опаковане, надписване и транспортиране на следи и веществени доказателства по реда на НПК. Лабораториите, чиито ключове бяха връчени лично от  министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР са купени със средства, осигурени от Фонда за безопасност на движението и са окомплектовани с оборудване за провеждане на огледи на местопроизшествия, което включва висококачествена фотографска и специализирана техника за изземване на специфични следи, както и веществени доказателства и тяхното фотодокументиране. Началникът на сектор „Научно техническа лаборатория“ при ОДМВР-Благоевград получи ключовете за новата придобивка от заместник директора на дирекцията комисар Стоян Маламов, който пожела на ангажираните с резследването експерти ползотворна работа и повишаване на капацитета по отношение на въвеждането на новите технологии при събиране на доказателства от огледи на местопроизшествия.


11 окт 2021

Издаване на удостоверения за гласуване на български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност в деня на изборите за кмет на с. Церово и с.Сливница

Служителите на звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за кмет на с. Церово, общ. Благоевград и с.Сливница, общ. Кресна на 03.10.2021 г., като издават удостоверения за гласуване.

 

 

На основание чл.263 от Изборния кодекс се издават следните видове удостоверения:

 

 

Образец 1 – на лица, чиито лични карти са изгубени /откраднати/ повредени/  унищожени.

 

Образец 2 – на лица, чиито лични /зелени/ паспорти са  изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени и нямат издавана лична карта.

 

Образец 3 – на лица, които са навършили 18 години и нямат издавана лична карта

 

Образец 4 – на лица, чиито лични карти са с изтекъл срок на валидност към деня на изборите.

 

 

Удостоверенията се издават от 28.09.2021 г. до 03.10.2021 г.

 

 

Работно време на звената БДС в ОДМВР-Благоевград, 02 РУ-Благоевград и РУ- Сандански:

 

На 02.10.2021г. /събота/ от 10:00 часа до 15:00 часа / Гражданите подават искане до 14:00 часа/

 

На 03.10.2021г. /неделя/ от 10:00 часа до 15:00 часа / Гражданите подават искане до 14:00 часа/

 

 

 

Удостоверенията се издават само след приемане на заявление за издаване на нова лична карта.

 


27 сеп 2021

ЗА ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация

Профил на купувача