МВР

ОД Благоевград

 

Обява рег. № 244р-26944/19.12.2019 г. - процедура за избор на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП)

19 дек 2019

І. ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ:

Длъжност за лице, работещи по трудово правоотношение, отпусната по допълнителен щат на ОДМВР – Благоевград за срок до 14.11.2020 г.

- СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (РУ – Гоце Делчев) в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност.

Прикачени документи Обява   (doc - 54,00KB) - 19 дек 2019 11:18
Уведомление интервю СБДС РУ-Гоце Делчев ДЩ   (doc - 50,00KB) - 14 фев 2020 10:48
Протокол - системен оператор БДС Гоце Делчев ДЩ   (doc - 44,00KB) - 21 фев 2020 13:10

 21 февруари 2020 | 13:10